Nieuw online Webinar voor ouders. 'Van machteloosheid naar hoop met Kompassie

Datum: 5 maart 2024. Tijdstip: Van 12.00 uur tot 12.40 uur. Deelname is kosteloos.

Wij werken volgens de voorschriften van de AVG privacy wetgeving. We delen jouw gegevens niet met derden.

Wat is een eerste stap als je je als ouder wilt oriënteren op hulpmogelijkheden en niet meteen het officiële circuit in wilt?

Als je ouder bent van een kind of jongere met psychische klachten en/of verslavingsgedrag dan wil je dit het liefst meteen oplossen. Je denkt dan al snel aan de officiële wegen zoals Jeugdzorg Ggz, therapeutische begeleiding en/of een psycholoog. Door wat we allemaal om ons heen horen is er ook een schroom om deze route in te gaan. Daarbij komt nog dat jongeren tegenwoordig gemiddeld tien maanden op een wachtlijst staan om geholpen te worden.

Maar wat kan er wel alvast? Waar kun je als ouder terecht als je wel wat hulp kunt gebruiken, zonder meteen in het officiële circuit van Jeugdzorg en/of Ggz-zorg te komen?

Deze en andere vragen, komen aan de orde in het nieuwe Webinar: ‘Van machteloosheid naar hoop met Kompassie.

Klik op de link om je aan te melden >>>>

Wil je tijdens het Webinar niet in beeld dan kun je jouw camera uitlaten. Vragen kunnen ook per chat gesteld worden.