Als je één maal de weg weet, is er hulp.

Op 1 januari 2022 telt Nederland bijna 5 miljoen (4 870 702) inwoners jonger dan 25 jaar. Dat is 28 procent van de bevolking. (Bron: CBS). Naar schatting heeft 18 procent van de Nederlandse jongeren (10 tot 19 jaar) een psychische aandoening. Veel voorkomende psychische stoornissen zijn angst- of paniekstoornissen, depressie, autisme of psychotische stoornissen.

Véronique: “Als ouder van een kind, met een psychische kwetsbaarheid, heb je het al moeilijk genoeg om alles draaiende te houden. En als je dan aanloopt tegen al die bureaucratie dan voel je je al gauw niet serieus genomen. Dit terwijl de gemeente wel een zorgplicht heeft en er, als je de weg één maal weet, wel hulp is.”

Herken jij je hierin en wil je weten welke ondersteuning en hulp er voor jou en jouw naasten is? Download dan de gratis replay.

Replay Webinar
'Wanneer je zoon of dochter meer (psychische) zorg nodig heeft'

Organisator: Elvira Heemskerk. Organisator | Coördinator mantelzorg

Gastspreker: Véronique van der Plas. Mantelzorgmakelaar | Ervaringsdeskundige. 

‘Wij werken volgens de voorschriften van de AVG privacy wetgeving. We delen jouw gegevens niet met derden en/of werkgevers.’