1 +
jaar ervaring
100 +
mantelzorgers op weg geholpen
10 +
succesvolle bijeenkomsten

Verzuim in relatie tot mantelzorg

Van de werkende mantelzorgers voelt meer dan 8,6% zich zwaar overbelast, meer dan 10% van de werkende mantelzorgers stopt met werken of gaat tijdelijk minder werken. HR-afdelingen schatten het aandeel in verzuim, veroorzaakt door mantelzorg, op 18% en het aandeel verzuimkosten op 19%. (Bron: werkenmantelzorg).

Incompany-project
'Behoud werkende mantelzorgers duurzaam aan het werk'

De werkende mantelzorger, over wie hebben we het?

Ruim 4,4 miljoen mensen in Nederland hebben, vaak in combinatie met hun werk en een druk eigen leven, de zorg voor een naaste persoon. In de meeste situaties gaat dit om een chronisch ziek en/of hulpbehoevend familielid. Mantelzorg is een ‘life-event’ en kan iedereen overkomen.

Eén op de vier werknemers, en in de sectoren zorg, overheid en onderwijs één op de drie, combineert het werk met zorgtaken. De grootste groep bestaat uit werkende mannen en vrouwen tussen de 42 en 65 jaar. Ruim 60% is vrouw. De meeste zorg gaat uit naar een hulpbehoevende ouder, schoonouder of partner.

"Een dag ziekteverzuim kost een werkgever al gauw tussen de 250 en 300 euro."

Ben jij werkzaam als HR-, verzuim- en/of vitaliteitsprofessional? En mede verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de duurzame ondersteuning van werkende mantelzorgers? Dan herken je misschien wel het volgende...

Wanneer het project 'Behoud werkende mantelzorgers duurzaam aan het werk' draait, dan....

Wat gaat dit project, met een actieve aanpak, de organisatie opleveren?

Bellen of mailen kan natuurlijk ook!

Praktische zaken

Innovatie subsidie voor werkgevers in Den Haag

Voor werkgevers in Den Haag is er de mogelijkheid om  een aantal individuele  trajecten  aan werknemers kosteloos af te nemen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een innovatie subsidie van de gemeente Den Haag. Het aantal trajecten is gelimiteerd. Voor meer informatie neem je contact op met: Elvira Heemskerk.