Kun je er ‘live’ niet bij zijn en wil je wel de opname ontvangen meld je dan toch aan. Je ontvangt de opname inclusief de Powerpoint dan automatisch in je mailbox.’

Verdubbeling aantal werknemers met mantelzorgtaken afgelopen tien jaar.

Het aantal werknemers dat, naast het werk, ook de zorg heeft voor een chronisch ziek of hulpbehoevend familielid, is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Was het toen één op de acht, nu krijgt één op de vier (in de zorg zelfs één op de drie) werknemers te maken met mantelzorg*. 

En door de vergrijzing en de bezuinigingen in de professionele zorg, wordt de druk op familie om voor hun naasten te zorgen alsmaar groter. Door al deze dubbele taken raken werknemers snel overbelast.

Adequate ondersteuning door HR professionals

Wil je nu ook weten hoe je als HR professional adequate ondersteuning kunt bieden aan je werkgever en jullie werknemers, doe dan mee met het gratis Webinar en meld je aan. 

Webinar
Grip op verzuim gerelateerd aan mantelzorg

Datum: 31 oktober 2023. Tijdstip: Van 11.00 uur tot 12.00 uur. Deelname is kosteloos.

Het Webinar biedt het volgende:

Het resultaat: Na afloop ken je, als HR professional, alle ins en outs van het thema werk en mantelzorg en ben je in staat om de kennis te vertalen naar een voorstel tot het aanpakken en het terugdringen van het verzuim gerelateerd aan mantelzorg

Wij werken volgens de voorschriften van de AVG privacy wetgeving. We delen jouw gegevens dus niet met derden en/of werkgevers.

* Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg die vaak vanuit een persoonlijke relatie (onbetaald) gegeven wordt aan iemand met een chronische ziekte of hulpbehoevendheid. Dit kan gaan om het regelen van allerlei (financiële en administratieve) zaken (ook op afstand), meegaan naar ziekenhuizen en/of het doen van bijvoorbeeld boodschappen. 

De grootste groep mantelzorgers bestaat uit werknemers in de leeftijd van 42 tot 65 jaar die zorgdraagt voor hulpbehoevende ouders of schoonouders. 1 op de 4 werknemers combineert het werk met zorgtaken. Meer dan 10% is hierin zwaar belast, met een verhoogde kans tot langdurig verzuim en/of uitval. 

Tijdige ondersteuning van de werknemer helpt bij het voorkomen van overbelasting. Voor meer informatie: info@elviraheemskerk.nl