De zorg voor een zoon of dochter met ADHD, Autisme en/of psychische klachten? Voor veel ouders is het een worsteling. Naast de zorg over de situatie en de aandoening zelf, zijn er ook veel vragen en uitdagingen over hoe hier mee om te gaan, ervoor te zorgen dat het dagelijks leven, zonder teveel ontwrichting, door kan gaan. 

 

 

Cijfers van het CBS en Jeugdinstituut Nederland laten zien dat het aantal jongeren met mentale klachten en/of verslavingsproblematiek de afgelopen jaren toeneemt, soms zelfs verdubbelt. 

Voor ouders behoorlijke uitdagingen om hier goed mee om te gaan.

Herken jij nu ook het volgende:

Met deze en andere vragen gaan wij in het Webinar aan de slag.  Aan de hand van praktijkvoorbeelden en een waargebeurd familieverhaal laten we zien wat er wél mogelijk is. 

Tevens bieden we handvatten om grenzen te stellen zonder je hierbij schuldig te voelen. Gebaseerd op werkende methodieken en praktijkervaringen.

Je bent van harte welkom.

Wij werken volgens de voorschriften van de AVG privacy wetgeving. We delen jouw gegevens niet met derden. Ook kun je tijdens het Webinar jouw camera uitlaten.