1 +
jaar ervaring
100 +
mantelzorgers op weg geholpen
10 +
succesvolle bijeenkomsten

Zorgen voor een dierbare persoon, in combinatie met werk en privéleven; een behoorlijke uitdaging. Fijn dat er direct hulp is.

Eén op de vier werknemers zorgt naast het werk ook voor een dierbare. Bijvoorbeeld een hulpbehoevende en/of chronisch zieke ouder, schoonouder, partner of kind. Vooral vrouwen voelen zich verantwoordelijk om deze zorg op zich te nemen. Het regelen van de juiste zorg, bellen met instanties, meegaan naar ziekenhuizen en/of huisarts, eten koken, boodschappen doen, de administratie en nog veel meer.

‘Toen ik zorgde voor mijn moeder, die chronisch ziek werd, gingen al mijn vrije dagen op aan ziekenhuisbezoeken. Tijd om zelf op te laden had ik niet meer.’

Steeds meer vrouwen én mannen worstelen met deze dubbele taken en raken langzaam overbelast. Herken jij dit en wil je weten hoe je zoveel mogelijk uit deze valkuil blijft?

Download dan het gratis stappenplan: Van zorgstress naar rust en overzicht. >>>

Direct de weg vinden in de complexe wereld van de zorg? Stop de zoektocht en download dit gratis 3-stappenplan. 

Aanbod

Coaching-traject
'Minder stress en meer harmonie'

Aan de slag met je energienemers- en gevers, het ontdekken van jouw behoeften en wensen en dit te leren uiten naar anderen. Voor meer rust, zelfwaardering en harmonie.

De mantelzorgmakelaar
'Samen de zorg voor je
naaste goed geregeld'

De mantelzorgmakelaar wijst de weg en neemt complexe uitzoek- en regeltaken over. Inclusief een degelijk plan van aanpak bij de toenemende zorg voor je naaste. 

Incompany-project
'Werkende mantelzorgers duurzaam aan het werk'

Praktische collectieve- en individuele ondersteuning aan werknemers met mantelzorgtaken. Ter voorkoming van verzuim, overbelasting en/of uitval.. 

Wat anderen zeggen

Een ouderenconsulent
Een ouderenconsulent
Lees verder
Elvira bracht waardevolle kennis en ervaring en wist op een pakkende manier mantelzorgers online aan te spreken, zeer gedreven, professioneel en doortastend. De meerwaarde vanuit haar aanpak was dat er een sterke media campagne kon worden neergezet, inspelend op de doelgroep door te werken met herkenbare persoonlijke ‘storytelling’. Mooie ervaringen waren de dankbare reacties van deelnemers die zich (soms voor het eerst) gesteund en gehoord voelden en aangaven waardevolle nieuwe inzichten en mogelijkheden te hebben opgedaan om hen te ondersteunen in de zorg voor hun naaste en zichzelf.
Een werkende mantelzorger
Een werkende mantelzorger
Lees verder
Ik heb de begeleiding van de mantelzorgmakelaar als heel geruststellend ervaren. Het gevoel niet alleen te staan en alleen te moeten handelen zonder te weten hoe of wat er mogelijk is. Dit is heel fijn. Het meest blij was ik met de hulp voor de Wmo, maar eigenlijk wel met alles. De aanwezigheid/terugvalmogelijkheid op iemand met verstand van zaken gaf ons veel rust, heel simpel. Ook de opvolging (nazorg) is prima.
Een PenO adviseur
Een PenO adviseur
Lees verder
Ik heb gisteren een positief bericht ontvangen van onze medewerkster mevrouw M. Zij en haar zus hebben het gesprek als zeer positief ervaren waarbij zij aangaf dat jullie meer betrokken zijn dan bijvoorbeeld de huisarts, een groot compliment dat ik hierbij wil doorgeven. Daarnaast is de zorg voor hun moeder zeer goed geregeld, zij geeft aan dat zij dit zelf niet zo snel in gang hadden kunnen zetten. Vanuit onze organisatie ook onze hartelijke dank voor de snelle acties, de ondersteuning naar onze medewerker en het regelen van de snelle zorg. Superfijn!
Een werkende mantelzorger
Een werkende mantelzorger
Lees verder
De begeleiding is erg prettig, zakelijk en persoonlijk. Proactief geholpen met formulieren invullen en door de regelmatige afspraken heb ik zelf ook een stok achter de deur om acties op te pakken en een vervolg te geven. Die stok is af en toe nodig naast mijn baan. Waar ik het meest blij mee was: de meedenk en meedoe kracht op een aantal voor mij cruciale punten in het traject. Bijvoorbeeld een extra check bij CAK/CZ, een belletje met logeervoorzieningen hoe de vergoedingen plaatsvinden, de al genoemde formulieren. Daardoor sneller de opties en keuzen op een rijtje, en kwam er voortgang en actie op het traject. Voor mij als mantelzorger betekende dat rust in het traject.
Een werkende mantelzorger
Een werkende mantelzorger
Lees verder
Op een schaal van 1 tot 10 geef ik de mantelzorgmakelaar een 9,8. Zij is zorgvuldig, accuraat, zorgzaam, en deskundig. Zij weet hoe je zaken moet uitzoeken en de juiste routes te bewandelen. Waar ik het meest blij mee was: de snelheid van handelen, de zorgvuldigheid en de goede zorgverlening. Ook het in contact brengen met de juiste mensen/zorgverleners Dit alles gaf mij verlichting in de chaos.
Een ouderenconsulent
Een ouderenconsulent
Lees verder
Er zijn veel mantelzorgers geholpen met informatie door bijvoorbeeld het downloaden van de seniorenwijzer. En met betrekking tot het stappenplan merk ik dat mantelzorgers dit heel fijn vinden om te ontvangen. Ik vind Elvira erg professioneel te werk gaan, zij heeft ontzettend veel kennis over de online wereld en weet precies hoe zij hier op in moet spelen. Ik vond het bijzonder om werkende mantelzorgers te interviewen, hier zijn mooie dingen uit naar voren gekomen. Dingen die ik nog niet wist van de mantelzorgers waar ik mee werkte. Het heeft onze band zeker versterkt.

Over Elvira Heemskerk

Als jong meisje had ik een droom… 

Ik wilde mensen helpen, veel mensen. Ik wilde opkomen voor mensen die vastliepen in hun leven en die er in hun eentje niet uitkwamen. 

En… toen ik later zelf vastliep, onder andere door de intensieve zorg voor mijn moeder, in combinatie met een zware baan, had ik nogal wat hobbels te nemen. 

Toen begonnen mijn levenslessen pas echt.